Slider

房产土地 (更多 19 件 > )

机动车辆 (更多 87 件 > )

报废物资 (更多 212 件 > )

拍卖预告 (更多 6 件 > )

即将拍卖
废旧铁塔一批 (按吨拍卖)(2022 福拍 第947期)
 • 废旧铁塔一批 (按吨拍卖)(2022 ...
 • 起拍价¥0.3142 万
 • 评估价¥0
 • 开始于2022-07-04 15:00:00
 • 围观 63
 • 报名 ***
 • 即将拍卖
  粤GR3112 (2022 福拍 第945期)
 • 粤GR3112  (2022  福拍 ...
 • 起拍价¥0.8 万
 • 评估价¥0
 • 开始于2022-07-06 15:00:00
 • 围观 30
 • 报名 ***
 • 即将拍卖
  粤GGT356 (2022 福拍 第945期)
 • 粤GGT356 (2022  福拍  ...
 • 起拍价¥4.032 万
 • 评估价¥0
 • 开始于2022-07-06 15:00:00
 • 围观 28
 • 报名 ***
 • 即将拍卖
  粤GGT658 (2022 福拍 第945期)
 • 粤GGT658  (2022  福拍 ...
 • 起拍价¥4.584 万
 • 评估价¥0
 • 开始于2022-07-06 15:00:00
 • 围观 30
 • 报名 ***
 • 即将拍卖
  铁锂电池 (按吨拍卖)(2022 福拍 第951期)
 • 铁锂电池 (按吨拍卖)(2022 福拍...
 • 起拍价¥0.69 万
 • 评估价¥0
 • 开始于2022-07-07 14:00:00
 • 围观 127
 • 报名 ***
 • 即将拍卖
  坪地邮政综合楼 (按年租金拍卖)(2022 福拍 第948期)
 • 坪地邮政综合楼 (按年租金拍卖)(20...
 • 起拍价¥97.1647 万
 • 评估价¥0
 • 开始于2022-07-13 10:00:00
 • 围观 21
 • 报名 ***